Rzeka Krutynia

Krutynia płynie przez Pojezierze Mrągowskie, Równinę Mazurską i Krainę Wielkich Jezior, przez lasy Puszczy Piskiej, a od jeziora Mokrego również przez Mazurski Park Krajobrazowy.

Krutynia ma ok 100 km długości, wypływa z jeziora Warpuńskiego na Pojezierzu Mrągowskim, na wys. 133 m n.p.m., uchodzi do jeziora Bełdany na wys. 116 m n.p.m. Na swej trasie posiada wiele malowniczych jezior oraz odcinki rzeczne o zmiennym charakterze. Na całej długości rzeki występuje ciekawa flora i fauna. Nad Krutynią można spotkać kormorany, bielika lub orła przedniego, gniazdujące w Puszczy Piskiej.
Na pojezierzach rzeki bardzo często zmieniają nazwy wtedy, gdy przepływają przez jezioro, które zbiera wody z innych, dodatkowych rzek i cieków. Tak dzieje się również z Krutynią, która przepływa przez ok. 20 jezior. Rzeka płynie początkowo wśród wzniesień morenowych, później przez równinę sandrową porośniętą lasami Puszczy Piskiej. Krutynia wypływa z jeziora Warpuńskiego i wąskim przesmykiem łączy się z jeziorem Zyndackim, a dalej wąską strugą ok. 1,3 km, w kierunku południowo-wschodnim, do jeziora Gielądzkiego.